Contact

Wie vragen heeft over het project kan terecht op onze FAQ-pagina. Heb je nog een andere vraag? Stuur die dan naar kanaalbossuitkortrijk@vlaamsewaterweg.be. We helpen je graag verder.