Hoe

De Vlaamse Waterweg nv onderzoekt de mogelijkheid om het kanaal Bossuit-Kortrijk op te waarderen. Het kanaal moet een binnenvaartverbinding worden tussen de Leie en de Boven-Schelde en toegankelijk zijn voor schepen met een laadvermogen van minstens 3.000 ton (klasse Va). Daarvoor moet het kanaal over het volledige traject verruimd worden en zal in Kortrijk een nieuwe sluis moeten komen.

Keuze tracé

Op Kortrijks grondgebied bevinden zich drie kleine, historische sluizen, die beschermd zijn als industrieel erfgoed. Om te komen tot een werkelijke binnenvaartverbinding, moet deze vernauwing van het kanaal worden weggewerkt. Dat kan op twee manieren. Kiezen we voor een opwaardering van het huidige tracé, dan wordt het bestaande traject van het kanaal aangepakt. Dan moeten de drie bestaande sluizen plaats ruimen voor een grotere sluis. Met een alternatief tracé wordt een compleet nieuwe verbinding met de Leie gerealiseerd. Daarbij behouden we de drie historische, beschermde sluizen.

Procedure complexe projecten

De opwaardering van het Kanaal Bossuit-Kortrijk is allerminst eenvoudig. Dat komt enerzijds door de aanwezigheid van historische, beschermde sluizen op het kanaal en de ruimtelijke impact van het project op het stedelijk gebied van Kortrijk. Anderzijds zitten er heel wat gesprekspartners aan tafel. Het project wordt daarom behandeld volgens het Vlaams decreet ‘Complexe Projecten’. Dat is een nieuwe werkwijze die verschillende procedures op beleidsvlak samenbrengt. Zo kunnen zelfs erg ingewikkelde projecten verwezenlijkt worden binnen een aanvaardbare termijn.

Open communicatie staat daarbij centraal. Om van de opwaardering van het kanaal een succesverhaal te maken, moet de Vlaamse overheid het project goed onderbouwen. Dat vereist dat er vakkundig advies wordt ingewonnen en dat er positief samengewerkt wordt met de bevolking.

De procedure Complexe Projecten telt vier fases met drie beslissingsmomenten:

  • een verkenningsfase met een startbeslissing;
  • een onderzoeksfase met een voorkeursbesluit, inclusief een openbaar onderzoek;
  • een uitwerkingsfase met een projectbesluit, inclusief een openbaar onderzoek;
  • en een uitvoeringsfase.

Wil je meer weten over deze nieuwe aanpak? Alle informatie vind je op www.complexeprojecten.be.

Verkenningsfase
 Onderzoeksfase
Uitwerkingsfase
Uitvoeringsfase