Waarom

Met de studie naar de toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk wil De Vlaamse Waterweg nv een belangrijke ontbrekende schakel in het Vlaamse (en Europese) waterwegennetwerk realiseren. De binnenvaart wordt zo een volwaardig alternatief voor het transport over de weg, terwijl het vernieuwde kanaal een troef wordt voor de ontwikkeling van de hele regio.

Betere ontsluiting

Een vlotte verbinding via de Leie met de Vlaamse havens zal de watergebonden bedrijventerreinen langs het kanaal aantrekkelijker maken en dus zorgen voor groei en werkgelegenheid. In die economische context wordt ook onderzocht of een regionaal overslagcentrum mogelijk is.

De opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk draagt tegelijk bij tot een vlottere verbinding tussen het Seine- en het Scheldebekken, twee van de belangrijkste industriële gebieden binnen Europa. Daarom wordt de studie door de Europese Unie gesubsidieerd.

Minder zwaar vrachtverkeer op de weg

Een binnenschip van 3.000 ton kan in één keer de lading van 150 vrachtwagens vervoeren. Dat zijn dus 150 vrachtwagens die niet rijden, niet vervuilen, en geen geluidshinder of verkeersdrukte veroorzaken – en dat dag na dag.

Van wegtransport naar watertransport

De Vlaamse binnenvaart haalt nu al elk jaar meer dan vier miljoen vrachtwagenritten van de baan. Als onze waterwegen toegankelijk worden voor schepen met een groter laadvermogen, kan dat aantal nog sterk oplopen. Er zijn maar liefst 182 Vlaamse steden en gemeenten die aan een waterweg liggen. En 80 % van de Vlaamse bedrijven ligt op minder dan 10 kilometer van een bevaarbare waterweg. De binnenvaart heeft dus nog heel wat potentieel en kan structureel bijdragen tot de oplossing van ons permanent fileprobleem.

Een betrouwbare bondgenoot

Er wordt wel eens beweerd dat een binnenvaartschip een trager vervoermiddel is dan een vrachtwagen. Dat klopt, maar daar staat wel tegenover dat een schip een groter laadvermogen heeft en veel betrouwbaarder is: een schip staat immers nooit in de file en is minder afhankelijk van de weersomstandigheden.

Meerwaarde voor stedelijke ontwikkeling

De geplande moderniseringswerken maken het mogelijk om het kanaal beter in te passen in de omgeving. De nodige technische ingrepen zullen op een kwaliteitsvolle wijze worden uitgevoerd. Op die manier biedt het project alle betrokkenen een echte meerwaarde. Vooral in de stad Kortrijk kan dat leiden tot nieuwe mogelijkheden op het vlak van stedelijke ontwikkeling en kwaliteitsvolle projecten met zicht op het water.

Kansen voor natuur en landschap

Elke ingreep in het open landschap rond het kanaal, vormt een kans om het kanaal in dat landschap beter tot zijn recht te laten komen. Daarbij wordt altijd gewerkt vanuit een ruimere visie, waarin ook plaats is voor verbeteringen op het vlak van natuurwaarde en natuurbeleving.