Inspraak over toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk31 Oktober 2018

De afgelopen maanden heeft De Vlaamse Waterweg nv de elementen in de studie van het kanaal Bossuit-Kortrijk grondig in kaart gebracht. Alles werd uitgebreid doorgesproken met de verschillende partners en in een onderzoeksnota met alternatieven gegoten.

Onderzoeksnota met alternatieven

De studie bevindt zich momenteel in de onderzoeksfase. De alternatievenonderzoeksnota, waarover de waterwegbeheerder begin dit jaar nog workshops hield, ligt nu klaar. De ideeën en inzichten die voortkwamen uit de participatiemomenten werden grondig verwerkt en mee opgenomen in het onderzoek. Zo is er een extra denkpiste over de aansluiting met de Leie en werd de projectzone verder uitgebreid tot aan de R8.

Hier kan je de alternatievenonderzoeksnota raadplegen.

Moment voor inspraak

De alternatievenonderzoeksnota is een openbaar document waarbij inspraak mogelijk is. Iedereen heeft dertig dagen de tijd om eventuele opmerkingen te formuleren over de onderzoeksvragen, -methodiek en manier van beoordeling. Deze publieke raadpleging loopt van 12 november tot en met 11 december.

Infomarkten en consultatiemomenten

Om je wegwijs te maken in dit proces organiseren we infomarkten en consultatiemomenten waarop we een stand van zaken geven over de studie en de alternatievenonderzoeksnota. Je kan er ook vragen stellen aan het onderzoeksteam.

Wil je weten wat deze nieuwe informatie voor jou betekent of wil je hulp bij het formuleren van een opmerking? Kom dan zeker naar een infomarkt of consultatiemoment in jouw buurt!

Infomarkten

De infomarkten voor de bewoners van Kortrijk, Harelbeke en Kuurne gaan door op:

De infomarkt voor de bewoners van Zwevegem en Avelgem gaan door op:

Consultatiemomenten

De consultatiemomenten zijn voor iedereen toegankelijk en gaan door op:

Hoe formuleer ik een opmerking?

Een opmerking kan je digitaal of schriftelijk indienen. Je kan je opmerking via e-mail versturen naar bovenschelde@vlaamsewaterweg.be. Wie liever een brief schrijft, kan die bezorgen aan het stads- of gemeentebestuur, of rechtstreeks aan De Vlaamse Waterweg nv:

De Vlaamse Waterweg nv

Afdeling Bovenschelde

Guldensporenpark 105

9820 Merelbeke