Projectstatus

De studie naar de toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk is een ingewikkeld project dat heel wat voorbereiding vereist. Het project wordt aangepakt volgens het Vlaams decreet Complexe Projecten. Dat is een nieuwe werkwijze die verschillende procedures samenbrengt.

Er zijn vier fases in het project: de verkenningsfase, de onderzoeksfase, de uitwerkingsfase en de uitvoeringsfase.

Meer informatie over de verschillende stappen en procedures vind je op de webpagina ‘Hoe’.

Het project vandaag

We bevinden ons momenteel in de onderzoeksfase. In deze fase onderzoeken we uitgebreid de verschillende oplossingen om van het kanaal Bossuit-Kortrijk een watersnelweg voor goederenvervoer te maken.

Eind 2016 ging de studie van start met de verkenningsfase. In deze fase bracht De Vlaamse Waterweg nv de grote lijnen van het project in kaart en werden verschillende projectdoelstellingen benoemd. Dit gebeurde in nauw overleg met de betrokken partners. Op 8 september 2017 nam de Vlaamse overheid een startbeslissing, die het startschot vormde voor de onderzoeksfase. Daarmee zit de verkenningsfase voor het project erop.

In de onderzoeksfase brengen we de vele vragen in kaart, alsook hoe we die gaan onderzoeken en beoordelen. Dat doen we in de alternatievenonderzoeksnota. Hieraan is een publieke raadpleging verbonden en kan iedereen eventuele opmerkingen formuleren over het verdere verloop van het onderzoek.

Vervolgens gaan we op zoek naar antwoorden die de beste oplossing bieden voor de binnenvaart op het kanaal en haar omgeving. Dat doen we in een geïntegreerd onderzoek. Het onderzoek houdt rekening met zes thema’s: nautica, mobiliteit, kostenplaatje, omgeving, uitvoering en toekomstmogelijkheden.

Wanneer het geïntegreerd onderzoek klaar is, kan het onderzoeksteam een objectieve keuze maken over de beste oplossing voor het kanaal. Dit wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering die hierover moet beslissen. Met dat voorkeursbesluit kunnen we de onderzoeksfase afronden.

Meer informatie over de elementen die deel uitmaken van het onderzoek, vind je op de webpagina ‘Wat’.

Volgende stappen

Met het voorkeursbesluit wordt de uitwerkingsfase ingeluid. In deze fase wordt het gekozen scenario of de gekozen scenario’s concreet uitgewerkt. Deze fase ronden we af met een projectbesluit. Tot slot volgt de uitvoeringsfase.

Belangrijkste stappen en procedures