Projectstatus

Het project vandaag

De studie naar de toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk is een ingewikkeld project dat heel wat voorbereiding vereist. Zo heeft De Vlaamse Waterweg nv onder meer een dossier samengesteld dat de meerwaarde van het project duidelijk illustreert. Dat werd vervolgens voorgesteld aan projectpartners, adviesinstanties en verschillende maatschappelijke groepen. Ook recreatieve en economische gebruikers van de waterweg werden uitgenodigd voor een gesprek.

Startbeslissing

Op 8 september 2017 gaf de Vlaamse overheid het startschot voor de onderzoeksfase: de startbeslissing. Daarmee zit de verkenningsfase voor het project erop, en wordt de volgende projectfase officieel ingeluid. De toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk kan nu verder bestudeerd worden. Uit dat onderzoek wordt de beste oplossing voor de toekomst van het kanaal gefilterd.

Volgende stappen

We bevinden ons momenteel in de onderzoeksfase. In deze fase gaan we op zoek naar antwoorden die een oplossing kunnen bieden voor de binnenvaart en hoe we die het best onderzoeken. Ook in deze fase wil De Vlaamse Waterweg nv samen met de projectpartners gaan voor open communicatie.

Voor de realisatie van een werkelijke verbinding met de Leie in de zone Kortrijk, liggen op dit ogenblik twee opties op tafel:

  • het huidige tracé van het kanaal opwaarderen;
  • een alternatief tracé uitwerken dat een nieuwe verbinding naar de Leie zoekt, op het grondgebied van Kortrijk.

Onder andere deze opties worden in de onderzoeksfase uitgebreid onderzocht en in kaart gebracht. Maar ook waar de nieuwe sluis precies moet komen, welke verruimingswerken nodig zijn, of er ruimte is voor een regionaal overslagcentrum en waar dat kan komen en andere aanpassingen zullen onder de loep genomen worden.

Het onderzoeksteam heeft de ambitie om de onderzoeksfase af te ronden eind 2018. Daarna kan De Vlaamse Waterweg nv meer informatie geven over de opties en de bijhorende overwegingen, alsook de andere elementen uit het onderzoek. De onderzoeksresultaten zullen ook dan besproken worden met de bevolking en alle geïnteresseerden. Daarna krijgen zij opnieuw de mogelijkheid om suggesties te doen of aanpassingen voor te stellen.

Daarna zal de Vlaamse overheid een voorkeursbesluit nemen: de oplossing die de meeste troeven verenigt. Die oplossing zal in een uitwerkingsfase nog grondiger bestudeerd en in kaart gebracht worden. Tot slot volgt de uitvoeringsfase.

Belangrijke mijlpalen in het project