Publicaties

Startbeslissing voor de studie naar de toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk

van de ministers Ben Weyts en Joke Schauvliege werd op 8 september 2017 de startbeslissing goedgekeurd voor de opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk.

Doelstelling van het project is de opwaardering en/of aanpassing van het kanaal tot een verbinding tussen Leie en Boven-Schelde voor CEM-T klasse Va-schepen. Het project omvat ook de ontwikkeling van een regionaal overslagcentrum langsheen het kanaal. De betrokken Vlaamse ministers zullen zorgen voor de uitvoering van deze beslissing.

Via deze link vind je meer informatie over de startbeslissing. Via deze link vind je de procesnota terug.