Publicaties

Procesnota

Gedurende de volledige studie houdt het onderzoeksteam een procesnota bij. Dit is een informatief document en geen beslissingsinstrument. Deze nota is evolutief en:

  • verschaft informatie aan alle betrokken actoren en belanghebbenden over de doelstelling en aanpak van het project,
  • en geeft duidelijk weer hoe en wanneer inspraak mogelijk is en op welke plaatsen de informatie digitaal en analoog beschikbaar is.

Samen met de publicatie van de alternatievenonderzoeksnota is ook de aangepaste procesnota klaar. Via deze link vind je de procesnota terug.

Startbeslissing

Op 8 september 2017 nam de Vlaamse overheid een startbeslissing, die het startschot vormde voor de onderzoeksfase. Daarmee zit de verkenningsfase voor het project erop.

Via deze link kan je de startbeslissing bekijken.

Alternatievenonderzoeksnota

Sinds november 2018 is de alternatievenonderzoeksnota beschikbaar. Deze nota bestaat uit heel wat vragen en beschrijft hoe die onderzocht en beoordeeld zullen worden. Het vormt een solide basis voor het verdere verloop van de studie.

Via deze link vind je de alternatievenonderzoeksnota terug en via deze link kan je de bijlagen bekijken. Binnenkort kan je ook een beknopte versie van de nota terugvinden op deze pagina.