Seine Schelde Vlaanderen

Het grotere plaatje

Seine Schelde Vlaanderen is een grootscheeps binnenvaartproject van De Vlaamse Waterweg nv, dat steun geniet van de Europese Unie. Het project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief maken voor goederenvervoer op de weg. Minder verkeersdrukte, meer veiligheid en een schoner milieu zijn het resultaat.

De Europese waterwegen moeten verder uitgebouwd worden om schepen met een groter laadvermogen een vlotte doorgang te verlenen tussen Seine en Schelde. Een groot deel van die opdracht is weggelegd voor Vlaanderen, dat de missing link in het hart van het Europese waternetwerk mag realiseren. De Leie en de Boven-Schelde vervolledigen immers de verbinding richting Frankrijk en Wallonië.

Tegelijk moeten bedrijven de mogelijkheid krijgen om hun ambities in Vlaanderen te verwezenlijken. Dat kan alleen met een heus netwerk van waterwegen dat ook grotere schepen toelaat. Zo wordt Vlaanderen een sterkere economische speler en creëren we kansen voor de werkgelegenheid.

Seine Schelde Vlaanderen is echter meer dan investeren in betere infrastructuur voor container- en duwvaartschepen. Het leven op en langs de waterweg stimuleren, duurzame oplossingen en een aangename omgeving, daarvoor maken we ons sterk.

Kanaal Bossuit-Kortrijk

Het kanaal Bossuit-Kortrijk verbindt de Leie met de Boven-Schelde. Door een vernauwing ter hoogte van Kortrijk is het kanaal voor grote schepen vandaag echter niet toegankelijk vanaf de Leie. Schepen die de bedrijventerreinen in Kortrijk, Harelbeke of Zwevegem willen bereiken, moeten daardoor een lange omweg maken via Gent en de Boven-Schelde van 138 kilometer.

De Vlaamse Waterweg nv wil van het kanaal een werkelijke verbinding maken tussen de Leie en de Boven-Schelde. Zo wordt de waterweg in beide richtingen vlot toegankelijk voor moderne binnenvaartschepen, wat heel wat zwaar vrachtverkeer van de weg zal halen. Om dit te kunnen realiseren, moet er eerst nog verder gestudeerd worden.